Metodika = vědomý dech

tato technika pracuje s otevřením Božské Brány v našem těle. Brány Života. Tedy oblasti břicha a napojení se na Nejčistší Božský Zdroj, ze kterého skrze naše tělo vane Boží Dech.


Božský Dech je metodikou, která mi byla seslána jako odměna za aktivní duchovní cestu. Pro všechny, kdo touží nalézt Cestu k uzdravení ducha i těla. Abychom se sami mohli očišťovat, ale také pomocí výdechu Lásky naplňovat touto esencí nejen sebe, ale i prostor, ve kterém se pohybujeme... a s vytrvalou prací, nakonec vydechovat do prostoru celé zeměkoule.

Jistě znáte tu větu z Bible:

"...a vdechl mu život."

... kdo chce přesněji:

" Bůh stvořil člověka z prachu země a vdechl mu v chřípí dech života.  A tak se stal člověk živým tvorem. (Gn 2,7) Když Bůh proměnil prvky země v živou bytost, vdechl dech života do chřípí Adamova neživého těla. Tento dech života je dechem Všemohoucího, tedy to, co dává život (Jb 33,4) - jiskra života.


Posvátné dýchací praxe – Dechy života

 • velmi cenné smysluplné a vědomé dechové praxe Taoistických učení
 • myslí zkoncentrované
 • plně vědomé
 • záměrně cílené a vedené

S důrazem na pohyb a dýchání našeho "života", tedy oblasti břicha.

Součástí takové praxe je také vědomé užití a poznání "co je bránice a k čemu je důležitá" a práce s perineem.

 • Sladí naše fyzická a energetická těla v jeden harmonický celek.
 • Vybalancují rovnováhu v oblasti emočního rozpoložení, výkyvů nálad.
 • Propojují "jak nahoře, tak dole." = Propojují mysl a tělo.
 • Vytrvalou praxí, s čistým nezištným záměrem pomáhají narůstat naší životní síle a opravit cokoli, co je disharmonizováno na našem zdravotním poli
 • Moje praxe posvátných dechů má taoistické kořeny. Některé studuji u GrandMaster Mr. Mantak Chia, Universal Healing Taosystem
 • Životní Síla Posvátného vědomého Dechu přináší pozitivní změny zdravotního stavu našeho těla i mysli.
 • Získáme více životní síly.
 • Díky Posvátnému vědomému Dechu, můžeme dosáhnout i duchovního růstu.

Svět si zaslouží být lepší. Pojďme do toho! 
Svět jsme my....

 • dech je velmi silná tvůrčí síla. Živá, pulzující. Náboj. Nutrice. Není to "jen vzduch".
 • pozornost obrácená k vnějším podnětům života je odpojení se od svého nitra. = NEMOC
 • pozornost obrácená dovnitř, do života, je Cestou znovuspojení se Zdrojem, Přírodou, Stvořitelem a skutečnou životní silou
 • kombinací s Posvátným věděním Taoistů můžeme pochopit velikost a důležitost našeho těla. Těla. Pracuji s Moudrým a Vědomým dechem
 • dechová praxe dává do harmonie náš břišní mozek, na jehož funkci pracují orgány v našem "životě", tedy v krajině břišní. A také mozek v craniu.
 • Poznáte, jak absorbovat a přijímat životní energii z Universa. Naše tělo je velký Posvátný nástroj.. Prožijte Jednotu a Harmonii. Skrze vědomé použití "dechu", tedy životní síly.
 • Přináší hluboké uvolnění a pomáhá uvést do souladu a rovnováhy náš trojjedinný mozek - plazí, savčí a lidský mozek.
 • Božský dech je zvědomění, že Já Jsem Boží duch v Božím těle. 
 • že mé tělo je Chrám, který JE propojen s Boží prozřetelností, a to ať už jsme, nebo nejsme si toho vědomi. 
 • A o to jde. My zvědomíme a otevřeme Boží Bránu našeho Chrámu, aby esence Božského dechu vědomě proudila skrze nás. 
 • Pracujeme s Branou Života, tedy oblastí břicha
 • Božský dech očišťuje na všech úrovních energetických i hmotných těl.
 • Přináší hluboké uvolnění a pomáhá uvést do souladu a rovnováhy náš trojjedinný mozek -  plazí, savčí a lidský mozek.
 • životní traumata často zatěžují právě mozek savčí - limbický systém. Pokud v tomto mozku "setrváváme", nejde nám zastavit např. strachy, slabosti, otřesy z prožitých traumat
 • tento Dech pomáhá také s přerezonováním přisedlých Bytostí a jejich uvolnění od Vás do Světla

Všechny techniky vychází z principu dechu, zvuku a nebo pohybu. Samostatně nebo v různých kombinacích.

Během duchovní praxe u mne, se vždy kombinují všechny techniky, tak jak je to potřeba právě pro vás.

Máte zájem o duchovní praxi?

Poptejte volné místo ve Studijním programu

Katerina Pfeiferova / Lázně pro duši, somatické meditační pobyty, malby duchovních obrazů, regresní terapie
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!