Metodika Boží Dech

tato technika pracuje s otevření Božské Brány v našem těle, skrze třetí čakru a napojení se na Nejčistší Božský Zdroj, ze kterého skrze naše tělo vane Boží Dech.


Boží dech byla první metodika, kterou mi předali Boží Bytosti, abychom se sami mohli očišťovat, ale také abychom se naučili "dýchat do Světa" a Boží Lásku vdechovali do celého prostoru, pro nás všechny co žijeme na planetě Zemi.

Jistě znáte tu větu z Bible:

"...a vdechl mu život."

... kdo chce přesněji:

" Bůh stvořil člověka z prachu země a vdechl mu v chřípí dech života.  A tak se stal člověk živým tvorem. (Gn 2,7) Když Bůh proměnil prvky země v živou bytost, vdechl dech života do chřípí Adamova neživého těla. Tento dech života je dechem Všemohoucího, tedy to, co dává život (Jb 33,4) - jiskra života.


Svět si zaslouží být lepší. Pojďme do toho! 
Svět jsme my....


  • Metodika Božího dechu je zvědomění, že Já Jsem Boží duch v Božím těle. 
  • že mé tělo je Chrám, který JE propojen s Boží prozřetelností, a to ať už jsme, nebo nejsme si toho vědomi. 
  • A o to jde. My zvědomíme a otevřeme Boží Bránu našeho Chrámu, aby Boží dech vědomě proudil skrze nás. 
  • Pracujeme s Boží Branou třetí čakry, s dechem.
  • Boží dech očišťuje na všech úrovních a pomáhá také s přerezonováním přisedlých Bytostí.

Boží Dech je krásná skupinová práce, ale i práce pro jednotlivce.Všechny techniky vychází z principu dechu, zvuku a nebo pohybu. Samostatně nebo v různých kombinacích.

Během duchovní praxe u mne, se vždy kombinují všechny techniky, tak jak je to potřeba právě pro vás.

Přihlaste se na svou skutečnou duchovní Cestu:


Katerina Pfeiferova / Lázně pro duši, meditační pobyty, malby duchovních obrazů, regresní terapie
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!