Převibrování vnitřních vod

tato technika pracuje s vnitřními vodami na základě "slova" - tedy vibrace. 

Skrze Lásku a Pokoru převibruje degradace našich vnitřních vod.


  • Praxe slovem zasahuje znovu hluboko do našich poškozených, ztraumatizovaných vod.
  • Přináší očištění, zbavení se negativit. 
  • Má vliv na buňky postižené nemocí, slabostí, a může vcházet až do rodových linií, a jejich zátěží.

Tato duchovní učení si zaslouží úctu a respekt a nejlepší cestou, jak se o nich dozvědět "copak to tedy je", je praktikovat je ve skutečném životě. 

Více se tedy nedozvíte zde, ale jedině svou vlastní praxí.


K pochopení této techniky, o jejímu dosahu a možnostech, je třeba zpočátku absolvovat úvodní vzdělávací seminář o významu a také dopadu, vibrací, frekvencí, zvuku, na zdravotní stav člověka.


Všechny techniky vychází z principu dechu, zvuku a nebo pohybu. Samostatně nebo v různých kombinacích. 

Na své aktivní duchovní Cestě jsem byla obdarována novými technikami, které jinde nenajdete.

Tyto techniky mají sloužit Hledajícím na Jejich Cestě k uzdravení a nalezení duchovní doopravdivosti. 

Tři metody jsou vlastně jeden celek... Božský Dech, Zpívaná Rezonance a Převibrování vnitřních vod


Máte dotaz?
Doptejte se zde:


Katerina Pfeiferova / Lázně pro duši, somatické meditační pobyty, malby duchovních obrazů, regresní terapie
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!