Navrať se k Přírodě. Prožij doteky se Stvořením
Navrať se k Přírodě. Prožij doteky se Stvořením
Není to meditace, kdy pracuji s "neuchopitelným" a čekám "na zázrak".
Je to praxe, kdy to neuchopitelné se naučím uchopit a můj prožitek, mě přivede k vnitřní Moudrosti.

"Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí.

Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu i nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás? To mu tak málo důvěřujete?" , Mat. 6:26-30

Chyby jsou dělány člověkem. Nebo jsou jeho představou, že "jsou". Jsou výplodem přetíženého mozku, který oddělil sám sebe od Spojení se Stvořením.  

(Benjamin Hoff; The Tao of Pooh)


DOTEKY SE STVOŘENÍM - ALCHYIME ŽIVOTA

POZNEJ, ŽE JSME SOUČÁSTÍ CELKU
POZNEJ, ŽE JSME SOUČÁSTÍ CELKU

Je to vlastně spíše věda. Vědomá práce s tělem. Můžete se dozvědět více o smyslu svého těla. Poznávání Jeho moudrosti, jeho přirozených principů. A také jeho propojení. Se Zemí i se sluneční soustavou, která nás obklopuje. Nemyslím Vesmír jako abstraktní pojem. Ale skutečné hmotné planety, hvězdy, hmotný vesmír a naše hmotné tělo. 

Jsme Jednota. Patříme k sobě. A máme / můžeme mít na sebe velký vliv.

Je to Alchymie Stvořitele, kterou můžeme touto praxí studovat a poznávat skrze vlastní hmatatelný prožitek.


Páteř je VŠE
Páteř je VŠE
Oblast emočního mozku
Oblast emočního mozku
Tekutost Země a tekutost Těla
Tekutost Země a tekutost Těla

Hlavní části praxe jsou zaměřené na práci s

 • páteří
 • fluidním systémem těla - mícha, krev, lymfa apod.
 • ledvinami
 • břišní částí - oblastí života
 • praxe s meridiány

Praxe zahrnuje

Spojení se Zemí - Jednota
Spojení se Zemí - Jednota
 • studium - poznatky z anatomie Moudrého Tao - funkce těla ve spojení Zem a planety sluneční soustavy 
 • vědomé pohyby - tedy vím co a PROČ to dělám
 • zvučení = práce s vibrací
 • vědomé léčivé dechy - dýchám, vím jak a proč
 • praxi s dotekem - naučím se používat své ruce, vnímat je, dotýkat se a vědět PROČ
 • velké zpomalení, práci i odpočinek
 • je to alchymie.... zkoumání, objevování, prožitky a moudrost

Co k tomu potřebujete?

klidné místo, podložku, deku a čas


1. Praxe s tekutým, fluidním tělem, s vnitřními tekutinami

2. Vědomá práce s životní silou = Posvátné Dechy

 • může být dech opravdu více, než jen nádech a výdech "neviditelného a neuchopitelného vzduchu?
 • dech je velmi silná tvůrčí, životní síla. Živá, pulzující. Náboj. Nutrice. Není to "jen vzduch".
 • Přináší hluboké uvolnění a pomáhá uvést do souladu a rovnováhy náš trojjedinný mozek - plazí, savčí a lidský mozek.
 • VÍCE SE DOČTETE ZDE:  Praxe s dechem

3. Praxe zvuková

 • zvuková meditační praxe je založena na rezonanci zvuku. Frekvence zvuků, které jsme schopni vyluzovat mohou mít až nečekaně překvapující dosah na náš zdravotní stav. 
 • VÍCE SE DOČTETE ZDE: Zvukové Praxe a Vibrování slovem do vnitřních vod

Metody č. 2 a 3. jsou odměnou za duchovní aktivní práci člověka, a byly mi seslány shůry, jinde je nenajdete. 


Jsme součástí Země i Vesmíru, který nás obklopuje. 

Zdraví, harmonie, životní síla a vitalita, to je to, co je tomuto celku vlastní. A mělo by být i nám. 


CESTA K VĚDOMÉMU ŽITÍ:

 • Bezhlavé pohyby těla přeměníme na vědomý pohyb, = moudrý, ozdravný pohyb
 • Zjistíme, že dech není jen nádech a výdech. Je to nástroj, který hospodaří se životní silou
 • Otevírá Uvědomění, že jsme víceurovňová Boží Bytost. Že jsme součástí Vesmíru a že dokážeme sami sobě být nejlepším Léčitelem
 • Otevírá náš přirozený potenciál = VNITŘNÍ MOUDROST
 • Otevřou se nové obzory, čisté Cesty, vitalita, zdraví
 • Jsme součástí Přírody, Země... Vesmíru. Oddělili jsme se. A to nás bolí. 
 • Znovuspojení přináší radost, úlevu a zdraví. 
 • Nejmenší pohyb, který umíme dát do pohybu je zvuk.
 • "Na počátku bylo slovo." - a slovo, je zvuk. A zvuk to jsou vlny... frekvence... spirály... pohyb....

Ráda bych vám pověděla o jedné báječné ženě a její metodice, o které se příliš neví. Ale na jejímž základě, ožila také Cesta inspirovaná touto technikou.

Její zakladatelkou je Emilie Conrad a svou metodiku nazvala Continuum Movement. Vznikla ve Spojených Státech.

Paní Emily, původně tanečnice, prožila velmi traumatické dětství. A mnoho tvrdých životních lekcí. Právě ty se vlastně staly základním kamenem ke zrodu úžasné pohybově-zvukové praxe, která sahá hluboko do našeho nitra a léčí jemně a s láskou. Má vliv na traumata, poúrazové stavy, krvetvorbu, pracuje s fasciemi, kostmi, gravitací. Startuje pulzace v tkáních, tím dochází k jejich obnově tam, kde je již stagnace.

více čtěte zde:

KATER||NA MED||TACE


Posvátné Tao je součástí mé životní Cesty. 

Své studium doplňuji o velmi hodnotné taoistické učení pana Mantaka Chia.


Rychlé pohyby, mělký dech, strach, stres, hektický životní styl vymykající se Harmonii Stvořitele, zahlcenost zvuky. To vše vede buď rychle a nebo pomalu a jistě k tomu, že se odpojíme od svého těla.  

Je opravdu zbytečné, cítit se takto...
Je opravdu zbytečné, cítit se takto...

Co se děje v běžném životě s naším tělem? Stárne? .... O ne... pouze tekuté části těla, fluidní tělo, to co je tekuté a pružné, to vysychá, rosolovatí a tuhne... Pod zátěží, pod stresem apod.

 • Uvolňuje od traumat a stresů. 
 • Obnovuje pulzace v tkáních, tedy do odumřelých částí vchází znovu život. 
 • vliv na krvetvorbu a její obnovu.
 • Pracuje s fasciemi, takže dává do pohybu nejdůležitější část naší tělesné stavby.

Naučíte se pradávnou moudrostí zvuku léčit všude tam, kde to potřebujete. Bez násilí, bez destrukce... 

Můžeme víc, než jednom "vidět"
Můžeme víc, než jednom "vidět"

Nic není přímočaré. Spirály, obloučky, pohupování, proudění, čas... Život. Přímočarost to je rychlost bez obloučků, cesta pod tlakem. Přetížení. Smrt

Katerina Pfeiferova / Lázně pro duši, meditační pobyty, malby duchovních obrazů, regresní terapie
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!