Navrať se k Přírodě. Prožij doteky se Stvořením
Navrať se k Přírodě. Prožij doteky se Stvořením
Není to meditace, kdy pracuji s "neuchopitelným" a čekám "na zázrak".
Je to praxe, kdy to neuchopitelné se naučím uchopit a můj prožitek, mě přivede k vnitřní Moudrosti.

"Podívejte se na ptáky: nesejí ani nesklízejí, neshromažďují obilí do sýpek, ale nebeský Otec je živí.

Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu i nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás? To mu tak málo důvěřujete?" , Mat. 6:26-30

Chyby jsou dělány člověkem. Nebo jsou jeho představou, že "jsou". Jsou výplodem přetíženého mozku, který oddělil sám sebe od Spojení se Stvořením.  

(Benjamin Hoff; The Tao of Pooh)


SOMATICKÁ PRAXE = Vědomá péče o naši psychiku i fyzické zdraví.

POZNEJ, ŽE JSME SOUČÁSTÍ CELKU
POZNEJ, ŽE JSME SOUČÁSTÍ CELKU

Je to vlastně spíše věda. Vědomá práce s tělem. Můžete se dozvědět více o smyslu svého těla. Poznávání Jeho moudrosti, jeho přirozených principů. A také se naučíte své tělo vnímát. Jsme celek... Se Zemí i se sluneční soustavou, která nás obklopuje. Nemyslím Vesmír jako abstraktní pojem. Ale skutečné hmotné planety, hvězdy, hmotný vesmír a naše hmotné tělo. Tělo je Boží dar. Ale bohužel jsme od sebe odpojeni... Nedokážeme se vnímat, propadáme pocitům bez-moci a stavům "ne-moci", ale to jen pro naši "nevědomost....."

Já a Tělo Jsme Jednota. Patříme k sobě. A máme / můžeme mít na sebe velký vliv.

Je to Alchymie, opravdu věda a poznání, které můžeme touto praxí studovat a poznávat skrze vlastní hmatatelný prožitek.


Páteř je VŠE
Páteř je VŠE
Oblast emočního mozku
Oblast emočního mozku

Hlavní části praxe jsou zaměřené na práci s

 • páteří
 • fluidním systémem těla - mícha, krev, lymfa apod.
 • ledvinami
 • břišní částí - oblastí života
 • praxe s meridiány

Praxe zahrnuje

Můžeme víc, než jednom "vidět"
Můžeme víc, než jednom "vidět"
 • studium = poznatky Moudrosti Tao - učím se poznat své tělo
 • vědomé pohyby = tedy vím co a PROČ to dělám
 • zvučení = práce s vibrací
 • vědomé léčivé dechy = dýchám, vím jak a proč
 • praxi s dotekem = naučím se používat své ruce, vnímat je, dotýkat se a vědět PROČ
 • velké zpomalení, práci i odpočinek
 • je to alchymie.... = zkoumání, objevování, prožitky a moudrost
Tekutost Země a tekutost Těla
Tekutost Země a tekutost Těla

Co ke svému studiu potřebujete?

 • klidné místo, podložku, deku a čas

Jsme součástí Země i Vesmíru, který nás obklopuje. 

Zdraví, harmonie, životní síla a vitalita, to je to, co je tomuto celku vlastní. A mělo by být i nám. 


CESTA K VĚDOMÉMU ŽITÍ:

 • Bezhlavé pohyby těla přeměníme na vědomý pohyb, = moudrý, ozdravný pohyb
 • Zjistíme, že dech není jen nádech a výdech. Je to nástroj, který hospodaří se životní silou
 • Otevírá Uvědomění, že jsme víceurovňová Boží Bytost. Že jsme součástí Vesmíru a že dokážeme sami sobě být nejlepším Léčitelem
 • Otevírá náš přirozený potenciál = VNITŘNÍ MOUDROST
 • Otevřou se nové obzory, čisté Cesty, vitalita, zdraví
 • Jsme součástí Přírody, Země... Vesmíru. Oddělili jsme se. A to nás bolí. 
 • Znovuspojení přináší radost, úlevu a zdraví. 
 • Nejmenší pohyb, který umíme dát do pohybu je zvuk.
 • "Na počátku bylo slovo." - a slovo, je zvuk. A zvuk to jsou vlny... frekvence... spirály... pohyb....

Ráda bych vám pověděla o jedné báječné ženě a její metodice, o které se příliš neví. Ale na jejímž základě, ožila také Cesta inspirovaná touto technikou.

Její zakladatelkou je Emilie Conrad a svou metodiku nazvala Continuum Movement. Vznikla ve Spojených Státech.

Paní Emily, původně tanečnice, prožila velmi traumatické dětství. A mnoho tvrdých životních lekcí. Právě ty se vlastně staly základním kamenem ke zrodu úžasné pohybově-zvukové praxe, která sahá hluboko do našeho nitra a léčí jemně a s láskou. Má vliv na traumata, poúrazové stavy, krvetvorbu, pracuje s fasciemi, kostmi, gravitací. Startuje pulzace v tkáních, tím dochází k jejich obnově tam, kde je již stagnace.

více čtěte zde:


Posvátné Tao je součástí mé životní Cesty. 

Své studium doplňuji o velmi hodnotné taoistické učení pana Mantaka Chia.


Rychlé pohyby, mělký dech, strach, stres, hektický životní styl vymykající se Harmonii Stvořitele, zahlcenost zvuky. To vše vede buď rychle a nebo pomalu a jistě k tomu, že se odpojíme od svého těla.  

Je opravdu zbytečné, cítit se takto...
Je opravdu zbytečné, cítit se takto...

Co se děje v běžném životě s naším tělem? Stárne? .... O ne... pouze tekuté části těla, fluidní tělo, to co je tekuté a pružné, to vysychá, rosolovatí a tuhne... Pod zátěží, pod stresem apod.

 • Uvolňuje od traumat a stresů. 
 • Obnovuje pulzace v tkáních, tedy do odumřelých částí vchází znovu život. 
 • vliv na krvetvorbu a její obnovu.
 • Pracuje s fasciemi, takže dává do pohybu nejdůležitější část naší tělesné stavby.

Naučíte se pradávnou moudrostí zvuku léčit všude tam, kde to potřebujete. Bez násilí, bez destrukce... 

Spojení se Zemí = Jednota = Zdraví
Spojení se Zemí = Jednota = Zdraví

Nic není přímočaré. Spirály, obloučky, pohupování, proudění, čas... Život. Přímočarost to je rychlost bez obloučků, cesta pod tlakem. Přetížení. Smrt

Katerina Pfeiferova / Lázně pro duši, somatické meditační pobyty, malby duchovních obrazů, regresní terapie
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!